Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập các site giả mạo tránh bị hack tài khoản và dính virus

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Tối cường công nhân
5.977K 1.297 15K

Tối cường công nhân

Truyện tranh Huyễn Thú Vương
15M 2.613 17K

Huyễn Thú Vương

Truyện tranh Chand Ra Has
123K 120 2.192

Chand Ra Has

Truyện tranh Ta Luyện Giả Kim Trong Thời Đại Tu Tiên
1.042K 89 5.806

Ta Luyện Giả Kim Trong Thời Đại Tu Tiên

Truyện tranh Vô Cực Chiều Thiên
68K 49 1.991

Vô Cực Chiều Thiên

Truyện tranh Đừng Cản Ta Tu Tiên
3.837K 646 15K

Đừng Cản Ta Tu Tiên

Truyện tranh Giả thị hắc ti nhạ đích họa
143K 59 545

Giả thị hắc ti nhạ đích họa

Truyện tranh Trảm Linh Sứ
42K 48 1.561

Trảm Linh Sứ

Truyện tranh Chín Năm Nghĩa Vụ Tu Chân
1.121K 337 8.264

Chín Năm Nghĩa Vụ Tu Chân

Truyện tranh Đô Thị Tối Cường Tu Chân
55K 36 2.116

Đô Thị Tối Cường Tu Chân

Truyện tranh Võ Nghịch Sơn Hà
697K 165 3.638

Võ Nghịch Sơn Hà

Truyện tranh Võ Thần Thiên Hạ
4.740K 581 11K

Võ Thần Thiên Hạ

Truyện tranh Thấu thị chi nhãn
33M 1.335 26K

Thấu thị chi nhãn

Truyện tranh Tổ Chức X.E
38K 13 483

Tổ Chức X.E

Truyện tranh Nghệ Đạo Đế Tôn
39K 10 329

Nghệ Đạo Đế Tôn

Truyện tranh Ngưu Thư Cung Ứng Thương
6.908K 953 11K

Ngưu Thư Cung Ứng Thương

Truyện tranh Triều Hoàng Cặn Bã
61K 156 1.003

Triều Hoàng Cặn Bã

Truyện tranh Võ Liệt Thiên Kiêu
13K 9 731

Võ Liệt Thiên Kiêu

Truyện tranh Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
8.977K 1.128 17K

Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Truyện tranh Tiên Vương
2.870K 490 8.838

Tiên Vương

Truyện tranh Ngự Thiên Thần Đế
4.201K 649 14K

Ngự Thiên Thần Đế

Truyện tranh Thần Thương Dị Yêu Lục
166K 23 1.734

Thần Thương Dị Yêu Lục

Truyện tranh Thu La
270K 643 1.490

Thu La

Truyện tranh Nữ Thần Trong Điện Thoại
1.083K 180 5.273

Nữ Thần Trong Điện Thoại

Truyện tranh Thần Tiên Đại Lý Nhân
42K 6 797

Thần Tiên Đại Lý Nhân

Truyện tranh Tôi Của Tương Lai Là Thần Tán Gái
206K 45 1.502

Tôi Của Tương Lai Là Thần Tán Gái

Truyện tranh Nhân Hoàng Mạnh Nhất
1.041K 73 4.363

Nhân Hoàng Mạnh Nhất

Truyện tranh Võng du chi tối cường đoán mệnh sư
580K 73 3.061

Võng du chi tối cường đoán mệnh sư

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Kiểu Xem Mặt
1.432K 221 3.199

Song Tu Đạo Lữ Kiểu Xem Mặt

Truyện tranh Truyền Thuyết Anh Hùng Thời Mạt Thế
103K 62 1.402

Truyền Thuyết Anh Hùng Thời Mạt Thế

Truyện tranh Ma Nhị Đại
361K 57 3.888

Ma Nhị Đại

Truyện tranh Vạn Thế Tín Sử
22K 22 354

Vạn Thế Tín Sử

Truyện tranh Tu Chân Truyền Nhân Tại Đô Thị
218K 48 3.730

Tu Chân Truyền Nhân Tại Đô Thị

Truyện tranh Trảm Yêu Thành Thần
339K 38 3.354

Trảm Yêu Thành Thần

Truyện tranh Hiệp Hành Cửu Thiên
335K 83 2.381

Hiệp Hành Cửu Thiên

Truyện tranh Mạt Thế Đấu Thần
606K 112 3.589

Mạt Thế Đấu Thần

Bình luận mới