Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập các site giả mạo tránh bị hack tài khoản và dính virus

Giáo Sư Gián Điệp - Chapter 48

[Cập nhật lúc: 20:46 10/03/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Truyện tranh NetTruyen
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 1
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 2
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 3
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 4
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 5
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 6
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 7
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 8
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 9
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 10
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 11
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 12
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 13
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 14
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 15
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 16
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 17
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 18
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 19
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 20
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 21
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 22
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 23
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 24
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 25
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 26
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 27
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 28
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 29
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 30
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 31
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 32
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 33
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 34
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 35
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 36
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 37
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 38
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 39
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 40
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 41
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 42
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 43
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 44
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 45
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 46
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 47
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 48
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 49
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 50
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 51
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 52
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 53
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 54
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 55
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 56
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 57
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 58
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 59
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 60
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 61
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 62
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 63
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 64
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 65
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 66
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 67
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 68
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 69
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 70
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 71
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 72
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 73
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 74
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 75
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 76
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 77
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 78
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 79
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 80
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 81
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 82
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 83
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 84
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 85
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 86
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 87
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 88
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 89
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 90
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 91
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 92
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 93
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 94
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 95
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 96
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 97
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 98
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 99
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 100
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 101
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 102
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 103
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 104
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 105
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 106
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 107
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 108
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 109
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 110
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 111
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 112
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 113
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 114
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 115
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 116
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 117
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 118
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 119
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 120
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 121
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 122
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 123
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 124
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 125
Giáo Sư Gián Điệp chap 48 - Trang 126
Truyện tranh NetTruyen
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ; nếu đạt đủ tiêu chí mà không bình luận được có thể dùng chức năng báo lỗi để được xử lý
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Biết Chơi Game Rồi
Biết Chơi Game Rồi Cấp 5
Nếu đây là truyện Tq thì chắc cmn kèo con bé thám tử phải ẵm thêm 1 đứa trên tay nữa mới đúng bài
Đường Chủ
Đường Chủ Cấp 4
Từ đầu tới h mới thấy na9 hơi rén nhẹ, chắc hồi trc bị chị thám tử lùa dữa lắmemo
hi i
hi i Cấp 5
Đường ChủBả còn định ôm main chết chung thì không rén mới lạ
hi
hi Cấp 5
mà tên thật của nhân vật chính là gì nhỉ, có lẽ đã từng được nhắc tới nhưng mình đã bỏ qua
Đọa Sa
Đọa Sa Cấp 4
Đọc chap đầu thấy main nói may mà hệ thống máy ảnh ở thế giới này không phát triển nên nó mới qua mặt được bọn trên tàu và đột nhập được vào học thế đéo nào tự nhiên chap này lại có camera???
Hôm nay Tôi buồn
Hôm nay Tôi buồn Cấp 5
Đọa SaCổ vật có thể ghi lại hình ảnh nhưng nó bị mờ khuôn mặt ( tôi đoán thế)
Just chill
Just chill Cấp 5
Đọa Sabởi vì đây là cổ vật ghi hình, bằng ma thuật hẳn hoi chứ không làm đại trà như máy móc công nghệ thành ra main kêu vậy là hợp lí, vì gần như tất cả bộ truyện fantasy thì cổ vật hay là món đồ phép đều luôn có giá trên trời
no name
no name Cấp 4
Now you see me ???
Esther Storm
Esther Storm Cấp 4
Có link truyện chữ tiếng việt k ae. Bánh cuốn quáemo
Battu Olala
Battu Olala Cấp 5
Và mor là làm t*nh với se rất nhiều lần sau đóemo
Han Kieu
Han Kieu Cấp 4
emohơi ngu
Trung
Trung Cấp 4
Truyện có vẻ thập cẩm nhỉ:))
Thích ăn mì ăn liền
Thích ăn mì ăn liền Cấp 5
bất ngờ ch ông già
Lồnn Vãi
Lồnn Vãi Cấp 4
emo
lead Lawqiuet
lead Lawqiuet Cấp 5
Cố camera vào thời nàyemo
Hehe boy
Hehe boy Cấp 3
lead LawqiuetĐây là thế giới phép thuật lai thế giới hiện đại đấy
Lost Ryna
Lost Ryna Cấp 4
lead LawqiuetThời ma thuật vs giả kim thì làm ra cũng bth thôi mà
Hà Gia Kì
Hà Gia Kì Cấp 4
lead Lawqiuetko thay tap dau no co ngua may chay bang co khi a :))
AI
AI Cấp 4
lead LawqiuetThời phương Tây đi trước 100 năm so với thế giới đi
Shiroikami Kuro
Shiroikami Kuro Cấp 5
Nghe có vẻ hơi thú vị rồi đấy =)))
nguyen quan
nguyen quan Cấp 4
Check :))))
Link Kocho
Link Kocho Cấp 5
nguyen quanCheck :))))
Wave Star
Wave Star Cấp 5
nguyen quanké:)))))))
Tôi Còn Cô Đơn
Tôi Còn Cô Đơn Cấp 5
Mé hảo đạo Sherlock Holmes và Moriarty luôn cảnh lao xuống vách núi chết nhưng vẫn sống